szkolenia

GL-34/1 Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym nie wymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06

Szkolenie skierowane do pracowników laboratoriów badawczych


Celem szkolenia jest omówienie nadzoru nad pH i przewodnością elektryczną właściwą dla certyfikowanych materiałów odniesienia.

Najważniejsze punkty szkolenia to:

  • omówienie sposobu wzorcowania,
  • wytwarzanie własnych materiałów odniesienia
  • sposób nadzoru nad wyposażeniem
  • jak prawidłowo stosować zapisy dotyczące kalibracji i wzorcowania
  • warsztaty praktyczne

Wykładowca – specjalista praktyk z akredytowanego laboratorium