szkolenia

Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011)

Wykładowca: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe: Szkolenie jednodniowe 9:00-16:00


Cel szkolenia: 

Celem jest doskonalenie umiejętności audytorów wewnętrznych. Na podstawie pozytywnych i negatywnych przykładów uczestnicy poznają podstawowe zasady formułowania niezgodności.

Dla osób zajmującym się audytowaniem laboratoriów, zarówno dla audytorów doświadczonych jak i początkujących, którym szkolenie pomoże zrozumieć istotę audytowania

Program szkolenia

 • Podstawowe pojęcia dotyczące auditów i systemów jakości – przypomnienie
 • Norma ISO/IEC 17025 – interpretacja i stosowanie
 • Definicje i podstawowe zasady audytowania – (PN-EN ISO 19011)
 • Kompetencje audytorów, cechy osobowe (PN-EN ISO 19011)
 • Podstawy zarządzania audytami wewnętrznymi (PN-EN ISO 19011 oraz ISO/IEC 17025:2017)
 • Przedstawiania ustaleń i wyników audytów – raport z audytu, niezgodności,
 • Ćwiczenia realizowane z wykładami:
  • Doskonalenie formułowania niezgodności.
  • Zbieranie informacji i dowodów audytowych, techniki audytowania.
  • Ocena i analiza dowodów z audytu, wnioskowanie.
  • Formułowanie niezgodności oraz ocena i interpretacja wymagań na podstawie przykładów.