Home » Szkolenie » EK-1 Firma ekonomiczna – Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią

szkolenia

EK-1 Firma ekonomiczna – Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią


Praktyczne szkolenie dla pracowników biur.—————-

Firma ekonomiczna – Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią.


…….
……………..

wersja kolorlogo 1logo 2

aqua_centrum

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w szkoleniu „Efektywne zarządzanie materiałami, mediami i przestrzenią”.


Miejsce:  siedziba WFOŚiGW w Gdańsku

Adresaci: pracownicy firm, urzędów, wszyscy zainteresowani tematyką

Cel: zachęcenie/zainspirowanie/przekonanie osób zarządzających i pracowników do stosowania podstawowych zachowań pro środowiskowych, pozwalających na pozytywną zmianę postaw pracowników, wymierne oszczędności ekologiczne i ekonomiczne oraz kreowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku i odpowiedzialnej społecznie


Korzyści z udziału w szkoleniu:

  • wzrost efektów ekonomicznych działalności poprzez ograniczenie zużycia surowców, wody i energii;
  • minimalizacja kosztów, poprzez redukcję ponoszonych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska
  • zmniejszenie negatywnego oddziaływania organizacji na środowisko
  • poprawa wizerunku firmy oraz zwiększenie jej wiarygodności
  • lepsze relacje z klientami, lokalną społecznością, organami administracji publicznej
  • poprawa jakości oraz bezpieczeństwa pracy, poprzez wzrost świadomości ekologicznej pra­cownikówi ich zaangażowanie w działalność organizacji;
  • szansa na łatwiejsze budowanie relacji handlowych w kraju i za granicą
  • możliwość ubiegania się o zlecenia firm wymagających wysokich standardów środowisko­wych od podwykonawców

 

Szkolenie zakończy się testem wiedzy, z zakresu wiedzy przedstawionej na szkoleniu.

Uczestnicy, którzy zaliczą test otrzymają certyfikaty potwierdzające nabytą wiedzę i kompetencje.


Uczestnicy wezmą udział spacerze – prezentacji budynku WFOŚiGW w Gdańsku.

Dobry przykład budynku energooszczędnego, przyjaznego środowisku, nagrodzony  w 2017 roku nagrodą

„Green Building Awards” w kategorii Najlepszy ekologiczny budynek sektora publicznego


Prowadzący:

Specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w działaniach dotyczących edukacji ekologicznej różnych grup zawodowych i społecznych, związani z Polskim Klubem Ekologicznym Okręg Wschodnio-Pomorski oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.