Home » Szkolenie » E-115 Cykl – Oczami praktyka. Organizacja laboratorium badania próbek wody do spożycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym

szkolenia

E-115 Cykl – Oczami praktyka. Organizacja laboratorium badania próbek wody do spożycia przez ludzi w zakresie fizykochemicznym, organoleptycznym i mikrobiologicznym

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Cykl webinarów „Oczami praktyka” będzie prowadzony przez osoby związane na co dzień z pracami badawczymi oraz  organizacją  laboratorium w sekcji higieny komunalnej oraz w laboratorium analitycznym wody, ścieków i odpadów.

Program webinaru:

 • Podstawowe informacje o organizacji laboratorium badania wody i ścieków w zakresie badań fizycznych, chemicznych organoleptycznych i mikrobiologicznych

  – struktura laboratorium

  – wyposażenie pomiarowe, pomocnicze

 • Bezstronność personelu w organizacji laboratorium

 • Niezależność laboratorium w strukturze organizacyjnej

 • Pomieszczenia i stanowiska pracy

  – środowisko przeprowadzenia badań,

  – analiza sensoryczna,

  – pomieszczenia wagowe

Harmonogram: 05.03.2021 , godz.10:00 – 12:00 

Prowadzący:

Anna Magdzińska –  Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Toruniu

Mirosław Wende – Wieloletni wykładowca i praktyk laboratoryjny

 

Zapraszamy !