Home » Szkolenie » E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

szkolenia

E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Podczas webinaru zostaną omówione następujące zagadnienia:

  Pobieranie próbek wody do spożycia zgodnie z wytycznymi zawartymi w :
      PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007; PN-EN ISO 5667-14:2016-11: PN-EN ISO 5667-3:2018-08
▸  Nadawanie uprawnień
▸  Upoważnienia personelu
▸  Ważność wyników
▸  Wykonywanie badań w terenie
▸  Transport próbek
▸  Przyjęcie próbek do badań
▸ Wykorzystanie programów komputerowych podczas pobierania

Szkolenie jest cykliczne, za nami już ok, 90 spotkań z Państwem.
Staramy się to szkolenie umieszczać na stronie co miesiąc.
Jeśli potrzebujecie Państwo spotkania praktycznego tez jest taka możliwość, możemy do Państwa przyjechać i przeszkolić zespół próbkobiorców.

Szkolenie kierujemy do próbkobiorców początkujących a także osób które chciałby uporządkować swoją wiedze i doskonalić swoje umiejętności w zakresie pobierania próbek wody do spożycia.

Przewidzieliśmy dla Państwa czas na dyskusje i zadawanie pytań – za pomocą czatu lub mikrofonu.

Spotkanie zostało wzbogacone o zdjęcia oraz krótkie filmiki z pobierania wody do spożycia.
Podczas szkolenia także omówimy sprawozdanie z pobierania próbek wody do spożycia.

Harmonogram: 19.07.2024, godz. 09:00 – 13:00

Prowadzący:
Mirosław Wende –
Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.

szkolenia powiązane i uzupełniające:
E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.
E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium.
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej.
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody.
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella.
E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni.
E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych (piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10.
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium.

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)