Home » Szkolenie » E-149 Bakterie wskaźnikowe w próbkach wody – Clostridium perfringens

szkolenia

E-149 Bakterie wskaźnikowe w próbkach wody – Clostridium perfringens


Podczas webinaru omówione zostaną:

  • podstawowe metodyki badawcze dotyczące oznaczania bakterii Clostridium perfringens w próbkach wody, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opisanych w normie PN-EN ISO 14189:2016-10: „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej”.
  • przedstawiony zostanie etap posiewu próbek z zastosowaniem techniki filtracji membranowej oraz sposób wykonywania badań potwierdzających.
  • w podsumowaniu omówione zostaną podstawowe elementy programu potwierdzania ważności metody.

Webinar kierujemy do:

  • pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody do spożycia, wodach leczniczych, mineralnych, źródlanych i stołowych.
  • zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, wprowadzający nowe metody w laboratorium badawczym.


Harmonogram: 30.04.2021, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –  Kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego PSSE
w Toruniu

Zapraszamy!