Home » Szkolenie » E-149 Podstawowe problemy przy oznaczaniu bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody

szkolenia

E-149 Podstawowe problemy przy oznaczaniu bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody


Podczas webinaru omówione zostaną:

  • podstawowe metodyki badawcze dotyczące oznaczania bakterii Clostridium perfringens w próbkach wody, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opisanych w normie PN-EN ISO 14189:2016-10: „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej”.
  • przedstawiony zostanie etap posiewu próbek z zastosowaniem techniki filtracji membranowej oraz sposób wykonywania badań potwierdzających.
  • w podsumowaniu omówione zostaną podstawowe elementy programu potwierdzania ważności metody.

Webinar kierujemy do:

  • pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody do spożycia, wodach leczniczych, mineralnych, źródlanych i stołowych.
  • zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, wprowadzający nowe metody w laboratorium badawczym.


Harmonogram: 1.03.2022, godz. 13:00– 14:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)