Home » Szkolenie » E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi

szkolenia

E-149 Oznaczanie bakterii Clostridium sp. i Clostridium perfringens w próbkach wody do spożycia przez ludzi

Podczas webinarium omówione zostaną:

Zastanowimy się, które problemy podczas wykonywania oznaczenia zdarzają się najczęściej i jak się przed nimi ustrzec.  Omówimy podstawowe metodyki badawcze dotyczące oznaczania bakterii Clostridium perfringens w próbkach wody, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opisanych w normie PN-EN ISO 14189:2016-10: „Jakość wody — Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens — Metoda filtracji membranowej”. W podsumowaniu przeanalizujemy podstawowe elementy programu potwierdzania ważności metody.

Webinarium kierujemy do:

pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody do spożycia, wodach leczniczych, mineralnych, źródlanych i stołowych.
Zapraszamy do udziału analityków rozpoczynających pracę w zawodzie oraz personel doświadczony, wprowadzający nowe metody w laboratorium badawczym.

Harmonogram: 30 maja 2023, godz. 13:00– 14:30

Prowadząca: Anna Magdzińska –ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)