Home » Szkolenie » E-151 Kąpieliska od A do Z. Rejestracja i prowadzenie kąpielisk.

szkolenia

E-151 Kąpieliska od A do Z. Rejestracja i prowadzenie kąpielisk.

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe seminarium poświęcone tematyce organizacji i prowadzenia kąpielisk.

Omawiane zagadnienia:

Dzień 1:

9.15: Przywitanie uczestników, GDAŃSKA FUNDACJA WODY

9.30:

– Nadzór nad kąpieliskami,
– Kontrola jakości wody w kąpieliskach, ustalanie korzystnego harmonogramu dla badania jakości wody
– Ogólna ocena i klasyfikacja kąpielisk
– Raportowanie do KE

12.00 Przerwa

12.20

Prawne uwarunkowania rejestracji i prowadzenia kąpielisk

14.00 Dyskusja, pytania.

14.30 Zakończenie pierwszego dnia seminarium

Dzień 2

9.30 Wprowadzenie, Gdańska Fundacja Wody

9.40 Bezpieczeństwo na kąpieliskach

– omówienie bieżących rozporządzeń (organizacja kąpielisk, ratownictwo wodne, organizacja wypoczynku nad wodą ) dotyczących osób przebywających na obszarach wodnych, zagadnienia z prawa wodnego

– odpowiedzialność karna organizatorów, opiekunów i ratowników

12.30 -12.45 Przerwa

– profilaktyka w utonięciach – uwzględnienie grup zorganizowanych

– Organizacja pracy zespołu ratowniczego, z uwzględnieniem specyfiki akwenu, aspekty psychologiczne pracy ratownika.

– Prezentacja i omówienie sprzętu, wymaganego przepisami do zorganizowania kąpieliska (ratowniczego, medycznego, wspomagającego).

14.30 Dyskusja, Zakończenie szkolenia.

 

Karta zgłoszenia w załączniku.