Home » Szkolenie » E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

szkolenia

E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10

Niniejsza część normy ISO 5667 nie ma zastosowania do pobierania próbek związanych z codzienną kontrolą wody podziemnej używanej do celów spożywczych.

Podczas webinaru omówione zostaną:

  • plany pobierania próbek,
  • ocena pobranych próbek
  • schematy pobierania próbek i ocena
  • ocena osób pobierających i kwalifikacja próbek
  • sprzęt wykorzystywany podczas pobierania próbek
  • utrwalanie i transport
  • badania terenowe

Harmonogram:  13 marca 2024  godz. 9:00-11:00

Prowadzący: Mirosław Wende  Specjalista ds. analiz z prawie 40 letnim stażem pracy, wykładowca, konsultant zewnętrzny z wieloletnim doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań wody i ścieków oraz pobierania próbek. Z doświadczeniem w zakresie zarządzania laboratorium i audytowania laboratoriów akredytowanych i nieakredytowanych.

szkolenia powiązane i uzpełniające:

E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium
E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych
E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.
E-381 Wstęp do Szacowania niepewności pobierania próbek wody.
E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej.
E-368 Plan wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników w laboratorium analiz fizyko-chemicznych wody i ścieków.
E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody.
E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella.
E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni.
E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10.
E-375 Niezbędnik próbkobiorcy – sprzęt, technika pobierania
E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11.
E-387 Pomiar temperatury w terenie i Laboratorium.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)