Home » Szkolenie » E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych

szkolenia

E-184 Walidacja i weryfikacja metod mikrobiologicznych z uwzględnieniem różnych technik badawczych


Podczas webinaru omówione zostaną:

etapy postępowania weryfikacyjnego metod mikrobiologicznych badania wody i żywności  z wykorzystaniem charakterystyk kategorycznych opisanych w normach PN-EN ISO 13843:2017-10 oraz PN-EN ISO 19036:2020-04.

Webinar kierujemy do:
pracowników laboratoriów mikrobiologicznych wykonujących analizy w próbkach wody oraz żywności.
Zapraszamy na werbinar analityków wprowadzających w pracowniach nowe metody badawcze wymagające potwierdzenia w warunkach laboratoryjnych.

Harmonogram:  2 lutego 2023  godz. 13:00 – 14:30 

Prowadząca:
Anna Magdzińska – ponad 30 letnie doświadczenie pracy w akredytowanym laboratorium badawczym przeprowadzającym analizy w zakresie oznaczeń parametrów w próbkach wody do spożycia, wody z kąpielisk, wód powierzchniowych oraz badania próbek osadów ściekowych, ścieków, próbek gleby i piasku; auditor wewnętrzny w obszarze analiz mikrobiologicznych; doświadczenie w zatwierdzaniu systemu jakości laboratoriów badawczych przez organa Państwowej Inspekcji Sanitarnej; kierownik Sekcji Badania Środowiska Komunalnego w PSSE w Toruniu.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)