Home » Szkolenie » E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

szkolenia

E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.

Zakres szkolenia:

 • Pomiary on-line w technice basenowej.
 • Wyposażenie do pobierania próbek in situ i pomiarów on line.
 • Pomiar pH jako najważniejszego parametru kontrolnego.
 • Pomiar chloru wolnego oraz chloru związanego w technologii basenowej.
 • Pomiar REDOX.
 • Pomiary fotometryczne.
 • Błędy dotyczące obszaru analizy próbek.
 • Zapewnienie stabilność parametrów wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • Pomiary on-line interpretacja wskazań.
 • Możliwości znalezienia oszczędności które można znaleźć podczas eksploatacji automatyki kontrolno – pomiarowej.
 • Dyskusja, omówienie problemów zgłoszonych przez uczestników.

Harmonogram: 18.02.2021, godz. 11:30 – 14:00 

Prowadzący:

Krzysztof Karkosza

 


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy !