Home » Szkolenie » E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium

szkolenia

E-225 Postępowanie z ryzykiem w laboratorium

Zakres szkolenia:

Norma PN-EN ISO/IEC  17025:2018- 02 nie przytacza metod i nie formułuje wymagań formalnych dotyczących zarządzania ryzykiem w laboratorium, ale jednocześnie wskazuje konieczność rozpatrywania ryzyk i szans. Laboratoria mają dowolność wyboru sposobu postępowania i ustalenia własnych procedur, ale audyty pokazują, że wymagania PCA rosną. Prezentacja ma na celu podzielenie się doświadczeniem i usystematyzowanie wiedzy w tym temacie.

Jak zidentyfikować ryzyka w laboratorium i stworzyć mapę ryzyk. W jaki sposób na bieżąco odnosić się do ustalonych poziomów ryzyka  i sprawnie je nadzorować. Jak ustalić schemat postepowania i wzajemnie powiązać jego elementy w celu efektywnego zarządzania ryzykiem.

Szkolenie kierujemy: do kierowników laboratoriów, zarządzających personelem laboratorium oraz osób zainteresowanych.

Harmonogram: 14.02.2023, godz. 10:00 – 11:30 

Prowadząca:

Monika Grudzińska absolwentka Politechniki Gdańskiej, wieloletnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej, koordynator ds. jakości i badań terenowych akredytowanego laboratorium badającego wodę i ścieki.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)