Home » Szkolenie » E-232 Wewnętrzna kontrola higieny w obiektach basenowych

szkolenia

E-232 Wewnętrzna kontrola higieny w obiektach basenowych

Cel szkolenia 

Zapoznanie kadry sprzątającej z najistotniejszymi zagrożeniami epidemiologicznymi oraz z podstawowymi zasadami sprzątania na obiektach basenowych.

Wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody  pływalni krytych:

  1. Flora mikrobiologiczna wody w pływalniach: normalna flora bakteryjna człowieka, jako źródło zanieczyszczenia wody w pływalniach oraz drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące zakażenia przenoszone przez wodę w pływalniach.
  2. Mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody basenowej.
  3. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda basenowa.

Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie basenowym.

  1. Rodzaje zanieczyszczeń występujące w obiektach basenowych.
  2. Rodzaje i skład środków czyszczących.
  3. Sprzęt i urządzenia stosowane do czyszczenia.
  4. Materiały z których są wykonane czyszczone powierzchnie.
  5. Zasady dobrej praktyki higienicznej podczas sprzątania.
  6. Dezynfekcja powierzchni.
  7. Błędy najczęściej popełniane podczas dezynfekcji powierzchni.

 

Wykładowca: Izabela Czernicka-Białowąs: kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnymi obsługującymi klientów: sportowych, komercyjnych i instytucjonalnych, w zakresie m. in.: gotowości technicznej, usługowej, obsługi klienta, zarządzania budżetem.

Harmonogram: jeden dzień, godz. 9:00 – 15:30


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy