Home » Szkolenie » E-232 Wewnętrzna kontrola higieny w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie

szkolenia

E-232 Wewnętrzna kontrola higieny w obiektach basenowych – szkolenie na zamówienie

Cel szkolenia 

Zapoznanie kadry sprzątającej z najistotniejszymi zagrożeniami epidemiologicznymi oraz z podstawowymi zasadami sprzątania na obiektach basenowych.

Wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody  pływalni krytych:

 1. Flora mikrobiologiczna wody w pływalniach: normalna flora bakteryjna człowieka, jako źródło zanieczyszczenia wody w pływalniach oraz drobnoustroje chorobotwórcze wywołujące zakażenia przenoszone przez wodę
  w pływalniach.

 2. Mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczenia wody basenowej.

 3. Wymagania fizykochemiczne, jakim powinna odpowiadać woda basenowa.

Utrzymanie czystości i porządku w obiekcie basenowym.

 1. Rodzaje zanieczyszczeń występujące w obiektach basenowych.

 2. Rodzaje i skład środków czyszczących.

 3. Sprzęt i urządzenia stosowane do czyszczenia.

 4. Materiały z których są wykonane czyszczone powierzchnie.

 5. Zasady dobrej praktyki higienicznej podczas sprzątania.

 6. Dezynfekcja powierzchni.

 7. Błędy najczęściej popełniane podczas dezynfekcji powierzchni.

Wykładowca: Izabela Czernicka-Białowąs: kierownik obiektów sportowo-rekreacyjnymi obsługującymi klientów: sportowych, komercyjnych i instytucjonalnych, w zakresie m. in.: gotowości technicznej, usługowej, obsługi klienta, zarządzania budżetem.

Harmonogram: jeden dzień, godz. 9:00 – 15:30


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)


Zapraszamy