Home » Szkolenie » E-263 Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02

szkolenia

E-263 Zmienność wyników badań wody i niepewność pomiaru ilościowych metod mikrobiologicznych wg PN-ISO 29201:2022-02

Celem szkolenie jest określenie, w jaki sposób można uzyskać wartości wewnątrzlaboratoryjnej zmienności procesu analitycznego i łącznej niepewności końcowych wyników badań. Procedury nie mają zastosowania do metod innych niż metody ilościowe. Jak stosuje się  załączniki, które są istotne dla każdego przypadku. Jak określamy wariancję przedanalitycznego etapu pobierania próbek u źródła jeśli wykracza poza zakres niniejszej Normy Międzynarodowej, ale wymaga uwzględnienia w planach pobierania próbek i programach monitorowania.

 

Harmonogram:16.05.2022, godz. 10:00 – 12:00

Prowadzący: Tomasz Szprycha absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego, doktor nauk biologicznych. Od 2004 r. kierownik techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych próbek wody i ścieków. Od 2008 r. audytor wewnętrzny systemu zarządzania w Laboratorium wg ISO/IEC 17025.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)