Home » Szkolenie » E-27 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09.

szkolenia

E-27 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09.

Celem szkolenia jest omówienie następnego parametru istotnego w pomiarach fizykochemicznych – mętności według normy PN-EN ISO 7027-1:2016-09.
Podczas webinarium w bardzo praktyczny i poparty wieloma przykładami sposób, przedstawimy najistotniejsze warunki do przeprowadzenia procesu analizy tego parametru w wodzie do spożycia. Jak uniknąć błędów i gdzie szukać możliwych źródeł pomyłek.

Szkolenie kierujemy do pracowników laboratoriów oraz zainteresowanych tematem.

Harmonogram spotkania: 22.01.2021 godzina 13.00 – 14.30


Prowadzący:  Katarzyna Ulas
– kierownik laboratorium/specjalista ds. Jakości –  chemik, ukończyła Politechnikę Szczecińską na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej, od 16 lat pracuje w laboratoriach z wdrożonymi systemami zarządzania zgodnie z normami 9001; 17025; 14000. Menadżer i audytor wewnętrzny  (wiodący i techniczny), pedagog. Od 6 lat prowadzi szkolenia głównie  z zagadnień technicznych, również z systemowych. Szeroki zakres zagadnień technicznych, z zakresów analiz wdrożonych w laboratoriach –  inspekcyjnych, energetycznych, wod-kan.

Zapraszamy!