Home » Szkolenie » E-338 Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek zgodnie z PN-EN ISO 5667-1:2022-07

szkolenia

E-338 Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: Wytyczne dotyczące opracowywania programów i technik pobierania próbek zgodnie z PN-EN ISO 5667-1:2022-07

Zakres szkolenia:
– Normy serii 5667
– Projektowanie programów pobierania próbek (personel, cele opracowywania programów pobieranie, określenie miejsca pobielenia, zmienność podczas pobierania).
– Właściwości i warunki wpływające na pobieranie próbek.
– Normy dotyczące pobierania próbek wody.
– Czas i częstotliwość pobierania próbek (programy zarządzania jakością wody, programy charakterystyki jakościowej, programy badania przyczyn zanieczyszczeń, opracowywanie programów pobierania próbek).
– Pomiary przepływu i badania przepływu dla oznaczania jakości wody (kierunek, prędkość, profil przepływu; pomiar przepływu w zarządzaniu kontrolą jakości wody, metody pomiaru przepływu).
– Techniki pobierania próbek (próbki punktowe, okresowe nieciągłe, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu lub stałej objętości w czasie, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu (zależne od objętości) lub stały czas zmienna objętość zmienny czas, próbki okresowe pobierane w stałych odstępach czasu w zależności od przepływu  lub pobieranie próbek o stałej objętości i zmiennej objętości, próbki ciągłe, próbki seryjne, próbki złożone, próbki o dużej objętości.
– Pobieranie próbek pasywnych (bierne pobieranie próbek).
– Sprzęt do pobierania próbek fizycznych i chemicznych (pojemniki, sprzęt do pobierania próbek na miejscu, sprzęt do pobierania: osadów, gazów rozpuszczonych, próbek radioaktywnych, biologicznych i mikrobiologicznych, pasywnych oraz  automatycznego pobierania próbek).
– Zapewnienie jakości i kontrola jakości pobierania próbek.
– Transport i przechowywanie próbek.
– Identyfikacja i ewidencja próbek.
– Zapisy z pobierania próbek.

Szkolenie kierujemy do pracowników zatrudnionych w laboratoriach pobierających i badających próbki środowiskowe.

Harmonogram: 24 marca 2023, godz. 10:00 – 11:30

Prowadząca: Beata Makarucha – chemik z ponad 20 letnim doświadczeniem związanym z pracą w laboratorium chemicznym, spożywczym, medycznym i wodno-ściekowym, kierownik laboratorium akredytowanego w firmie o profilu wodno- ściekowy, specjalista z  doświadczeniem w obszarze badania wody i ścieków, w tym  zakresie wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody i ścieków oraz pobierania próbek.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ
(w Dokumentach do pobrania na dole strony)