Home » Szkolenie » E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-43 Audyt wewnętrzny – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Szanowni Państwo,

Celem szkolenia jest zapoznanie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczącej audytów wewnętrznych.

 • interpretacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących zarządzania audytami
 • przedstawienie zasad zarządzania audytami i programem audytów z uwzględnieniem wymagań normy ISO 19011:2018

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zarządzających audytami oraz audytorów zarówno doświadczonych jak
i początkujących.

W trakcie szkolenia dowiedzą się Państwo:

 • czym jest program a czym metoda audytu
 • jak powiązać ze sobą cele działalności laboratorium z celami programu audytów i celami poszczególnych audytów
 • jak racjonalnie, z uwzględnieniem specyfiki laboratorium opracować strategię audytową
 • jak stworzyć kryteria wyboru audytorów

W programie

Jak odczytywać normę PN-EN ISO/IEC 17025
PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – interpretacja wymagań dotyczących audytów wewnętrznych
Podstawy zarządzania audytami wewnętrznymi (PN-EN ISO 19011:2018 oraz PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)
z uwzględnieniem ryzyka

 • kryteria i zakres audytów
 • program i metoda audytu
 • cele programu audytów a cele audytu
 • ryzyko i ustalenie programu audytów
 • wdrożenie programu audytów
 • planowanie audytu
 • zasady audytowania
 • audytorzy: kompetencje i ocena

Pytania uczestników

Harmonogram:  16.03.2021,   w godz. 10:00 – 11:30 

Prowadzący: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne
w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.

 

Zapraszamy!