Home » Szkolenie » E-59 Wykorzystanie i analiza wyników świadectw wzorcowania

szkolenia

E-59 Wykorzystanie i analiza wyników świadectw wzorcowania


Celem spotkania jest praktyczne omówienie procesu monitorowania i zarządzania uzyskiwanymi wynikami wzorcowań oraz systemu sprawdzeń.

Biorąc udział w webinarium odświeżysz wiedzę z zakresu nadzoru nad wyposażeniem, ustalania odstępów między wzorcowaniami czy poprawnej  interpretacji wyników wzorcowań/sprawdzeń oraz  ich skutecznego wykorzystania w praktyce laboratoryjnej;

Podczas webinarium na początku zostanie omówiona kwestia poprawnej analizy zawartości świadectw wzorcowania. Następnie przejdziemy do zagadnienia ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi m.in. na podstawie  zaleceń dokumentu ILAC-G24/OIML D 10:2007. W praktyczny i zwięzły sposób omówimy metody weryfikacji ustalonych odstępów czasu między wzorcowaniami z użyciem narzędzi statystycznych oraz wykorzystania analizy trendów do weryfikacji ustalonych odstępów czasu między wzorcowaniami. Poruszymy kwestię opracowania odpowiednich kryteriów sprawdzeń okresowych/pośrednich wyposażenia pomiarowego a także powiązania i wzajemnego wpływu procesu sprawdzeń na proces wzorcowania. Na zakończenie kilka wskazówek dotyczących auditu wewnętrznego w zakresie interpretacji i wykorzystania świadectw wzorcowania i zapewnienia spójności pomiarowej.

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia on line.

Harmonogram szkolenia 15.02.2021 godzina 13:00 – 14.30

Wykładowca

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

 

Zapraszamy