Home » Szkolenie » E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02Celem spotkania
jest praktyczne omówienie procesu zarządzania nad personelem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia monitorowania kompetencji pracowników oraz zasad i prawidłowego ustalania wymagań kompetencyjnych dla wszystkich funkcji mających wpływ na działalność laboratoryjną.


Program szkolenia:
oparty na konkretnych, praktycznych przykładach będzie obejmował m.in.:

– Ustalanie wymagań kompetencyjnych dla każdej funkcji mającej wpływ na działalność laboratoryjną:
różnica między funkcją a stanowiskiem, kryteria, metody dokumentowania
– Co oznacza kompetentny personel – sposoby przedstawiania kompetencji personelu,
zgodność wymagań z kryteriami
– Właściwe formułowanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu
Upoważnienia personelu do określonych czynności w działalności laboratoryjnej
Monitorowanie kompetencji personelu: cel, metody i sposób dokumentowania
– Postępowanie z pracownikami nowo przyjętymi
– Postępowanie z personelem zewnętrznym
– Wskazówki dotyczące prowadzenia auditu wewnętrznego w zakresie nadzoru nad personelem

Harmonogram: 15.03.2021, godz. 10:00 – 11:30

ProwadzącaIwona Madejska – Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

 

Zapraszamy!