Home » Szkolenie » E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

szkolenia

E-67 Monitorowanie kompetencji personelu w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02


Celem spotkania jest praktyczne omówienie procesu zarządzania nad personelem ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia monitorowania kompetencji pracowników oraz zasad i prawidłowego ustalania wymagań kompetencyjnych dla wszystkich funkcji mających wpływ na działalność laboratoryjną.

Program szkolenia: oparty na konkretnych, praktycznych przykładach będzie obejmował m.in.:

– Ustalanie wymagań kompetencyjnych dla każdej funkcji mającej wpływ na działalność laboratoryjną: różnica między funkcją a stanowiskiem, kryteria, metody dokumentowania;

– Co oznacza kompetentny personel – sposoby przedstawiania kompetencji personelu, zgodność wymagań z kryteriami;

– Właściwe formułowanie zakresu obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień personelu;

Upoważnienia personelu do określonych czynności w działalności laboratoryjnej;

Monitorowanie kompetencji personelu: cel, metody i sposób dokumentowania;

– Postępowanie z pracownikami nowo przyjętymi;

– Postępowanie z personelem zewnętrznym;

– Wskazówki dotyczące prowadzenia auditu wewnętrznego w zakresie nadzoru nad personelem;

Prowadząca szkolenie

Iwona Madejska: Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik w akredytowanym laboratorium. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy PN-EN ISO/IEC 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej. Doświadczeniem i wiedzą dzieli się na szkoleniach z zakresu auditów wewnętrznych, systemu zarządzania, kompetencji technicznych wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz narzędzi statystycznych. Jako ekspert we współpracy z firmami szkoleniowymi przeprowadziła około 300 szkoleń dla wiodących firm w branży laboratoryjnej. Prowadzone przez nią zajęcia zawsze są wysoko oceniane przez uczestników. Szczególnie ceniona za oparte na doświadczeniu podejście do zagadnień systemowych.

Harmonogram 26.02.2021 r. godzina 10.00 do 11.30.