Home » Szkolenie » GO-7 Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

szkolenia

GO-7 Szkolenie przygotowujące do egzaminu w zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów

Szkolenie ma na celu przygotowanie merytoryczne osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje zakresie termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów.

U S T A W A z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 699):

Art. 132. Na stanowisku kierownika składowiska odpadów zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Art. 156. 1. Zarządzającym spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest podmiot prowadzący termiczne przekształcanie odpadów odpowiednio w spalarni odpadów lub współspalarni odpadów.
2. Zarządzający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów jest obowiązany zatrudniać na stanowisku kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów wyłącznie osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów.

Termin szkolenia został ustalony 11-12.04.2024 ze względu na to, że egzamin w Gdańsku odbywa się 13.04.2024, nie gwarantujemy przystąpienia do egzaminu, każdy uczestnik organizuje zapisy na egzamin indywidualnie w Urzędach Marszałkowskich w całej Polsce. Tylko przygotowujemy do egzaminu.

2024 program GO-7

 

 

 

 

 


Koszt netto:

I Dzień – przygotowanie do egzaminu na kierownika spalarni odpadów

1500,00 zł/os. 

II Dzień – przygotowanie do egzaminu na kierownika składowiska odpadów

1500,00 zł/os.

Dzień I+II

2500,00 zł/os.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 29 lutego 2024

 

Czy szkolenie odbędzie się w tym terminie jest to zależne czy osiągniemy odpowiednią liczbę uczestnikówProwadzący:

Włodzisław Ćwiąkalski – ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Z wykształcenia chemik. Posiada także zawodowe doświadczenie jako audytor wewnętrzny w zakresie PN-EN ISO 17025. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Od 1998 roku jest współwłaścicielem EMIPRO sp. z o.o. i prowadzi m.in. Laboratorium Badań Środowiskowych. Autor wielu ekspertyz technicznych instalacji przemysłowych, w tym instalacji emitujących lotne związki organiczne, cementowni, instalacji w dziedzinie gospodarki odpadami. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Jest niezależnym doradcą i uznanym ekspertem dla podmiotów realizujących budowę instalacji technologicznych w przemyśle chemicznym oraz w zakresie termicznego przekształcania odpadów i osadów ściekowych. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Prowadzi szkolenia z zakresu emisji zanieczyszczeń do powietrza, metod jej ograniczenia, pomiarów emisji, instalacji do termicznego przekształcania odpadów, ocen o oddziaływaniu na środowisko w procesach inwestycyjnych. Wykładowca na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej oraz Podyplomowej Szkole Ochrony Środowiska AGH

Ewa Stobnicka – Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki odpadami zdobywała pracując przez 16 lat w administracji: rządowej (Pomorski Urząd Wojewódzki) oraz samorządowej (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). Do jej obowiązków należało m.in. wydawanie decyzji: pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń na wytwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Od 2014 roku pracowała na stanowisku kierownika Referatu pozwoleń środowiskowych Departamentu Środowiska i Rolnictwa. Obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą EKO-LEGAL Ewa Stobnicka, której celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie uzyskiwania wymaganych decyzji. Absolwentka Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego kierunek Ochrona Środowiska.

 


Regulamin wydarzeń stacjonarnych