Home » Szkolenie » S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania

szkolenia

S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania

Deamonifikacja, znana również jako częściowa nitryfikacja i „beztlenowe” utlenianie amoniaku (anammox), jest nową, obiecującą koncepcją oczyszczania ścieków, która może zrewolucjonizować na dziesięciolecia technologię usuwania azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Do głównych zalet procesu należy zmniejszenie zapotrzebowania tlenu do napowietrzania oraz przekierowanie węgla organicznego do beztlenowych komór fermentacyjnych w celu zwiększenia produkcji biogazu.

Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków przy jednoczesnym uzyskaniu samowystarczalności energetycznej oczyszczalni (lub nawet pozytywnego bilansu energii), a w efekcie – znacznej redukcji kosztów operacyjnych.

Celem 2-dniowego seminarium jest przybliżenie procesu deamonifikacji, jego zalet i ograniczeń, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w jego stosowaniu.

 

Program seminarium:

I dzień (9:00-17:00):

  • Doświadczenia eksploatacyjne z wykorzystaniem deamonifikacji w układzie pilotowym z dwoma reaktorami w poznańskiej oczyszczalni ścieków
  • Czynniki wpływające na stabilność procesu i przywracanie aktywności
  • Deamonifikacja w ciągu głównym – wyzwania
  • Dwustopniowa deamonifikacja  – wrocławskie doświadczenia

W drugim dniu seminarium przewidziane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem laboratoryjnego układu deamonifikacji.