Home » Szkolenie » LE-76 Procedura OOŚ z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

szkolenia

LE-76 Procedura OOŚ z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku

NEWSiconCelem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy na temat procedury OOŚ, w tym wszelkich kwestii formalnych i merytorycznych przy postępowaniach w sprawie OOŚ. Podczas szkolenia zostaną także omówione najważniejsze zmiany dotyczące postępowania, które weszły w życie w 2016 roku oraz te, które dopiero zaczną obowiązywać od stycznia 2017 roku, czyli m. in.:
– Osoby uprawnione do przygotowania dokumentacji środowiskowej,
– Przedłużenie terminu na składanie uwag i wniosków w ramach konsultacji społecznych,
– Administracyjne kary pieniężne,
– Szersze kompetencje RDOŚ
– Przedłużenie okresu ważności decyzji środowiskowej

Wykładowcy:
Michał Behnke, Kancelaria Radców Prawnych CIC Sp. p., Gdynia

Osoba odpowiedzialna za szkolenie:
Agata Sobota
tel. 605 475 509
e-mail: agata.s@gfw.pl