Home » Szkolenie » LE-94_2 Kodeks postępowania administracyjnego

szkolenia

LE-94_2 Kodeks postępowania administracyjnego


Wykładowca:  Radca prawny Katarzyna Kinowska – wpisana na listę radców w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych z zakresu zamówień na Uniwersytecie Gdańskim, potwierdzone Certyfikatem, wystawionym przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów i spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego i prawa pracy, obsługi podmiotów zajmujących się procesami budowlanymi, posiada również doświadczenie z zakresu prawa rzeczowego w tym problematyki korzystania z cudzych nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe, a także z zakresu prowadzenia spraw administracyjnych


Ramy godzinowe: Szkolenie jednodniowe

9.00-16.00


Program szkolenia:

 1. Zmiany dotyczące zasad ogólnych postępowania administracyjnego,
 2. Zasady pewności prawa,
 3. Zasady polubownego rozstrzygania kwestii spornych,
 4. Zmiany dotyczące bezczynności organów i przewlekłości postepowania,
 5. Zasady wskazywania niespełnionych przesłanek do wydania decyzji,
 6. Mediacje w postępowaniu administracyjnym,
 7. Usprawnienia współdziałania organów,
 8. Zmiany zasad dotyczących zawiadamiania stron,
 9. Milczące załatwienie sprawy,
 10. Zmiany zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy,
 11. Administracyjne postępowania uproszczonego,