Home » Szkolenie » Nowość! E-397 Kontrola podmiotu korzystającego ze środowiska, delikty administracyjne, wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

szkolenia

Nowość! E-397 Kontrola podmiotu korzystającego ze środowiska, delikty administracyjne, wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

  • uczestników systemu gospodarki odpadami (wytwórcy, przetwarzający, zbierający odpady),
  • przedsiębiorców i osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności w gospodarce odpadami,
  • wszystkich zainteresowanych nabyciem lub uzupełnieniem wiedzy w zakresie praw i obowiązków podmiotu gospodarującego odpady, podlegających kontroli i ryzykom sankcji.

Program

Wprowadzenie: Wykroczenia, przestępstwa i delikty administracyjne
Aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące gospodarki odpadami i wynikające z nich obowiązki podlegające odpowiedzialności karnej lub administracyjnej
Organy kontrolujące i ich uprawnienia (jak przygotować się do kontroli):
– organy uprawnione do kontroli w zakresie gospodarki odpadami,
– prawa i obowiązki organów kontrolnych oraz podmiotów kontrolowanych wynikające z przepisów prawa,
– etapy kontroli – co należy wiedzieć

Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa oraz delikty administracyjne:
– jakie są konsekwencje w przypadku stwierdzenia naruszeń w zależności od ich rodzaju i stopnia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska (sankcje pieniężne i niepieniężne – i co dalej?)
– na co zwrócić uwagę, by obrót odpadami nie okazał się nielegalny (mechanizmy gospodarki odpadami skutkującej naruszeniami prawa i ich konsekwencje – na przykładach rodzajów odpadów)

Harmonogram:  8 kwietnia 2024,  godz. 9:00-13:20

Prowadząca: Anna Popławska
Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, doktor nauk rolniczych – oraz certyfikowany audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego. Zajmuje się zawodowo doradztwem i konsultingiem w obszarze  ochrony środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako pracownik Inspekcji Ochrony Środowiska, w szczególności w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki odpadami przez podmioty korzystające ze środowiska. Doświadczenie dotyczące realizacji obowiązków wytwórcy odpadów nabyła pracując w jednostce wojskowej, a następnie w jednym ze szpitali. Prowadziła prelekcje w trakcie konferencji branżowych poświęconych problemom w gospodarce odpadami, a także szkolenia inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska, podmiotów korzystających ze środowiska, przedstawicieli organów samorządowych oraz funkcjonariuszy Policji, sędziów i prokuratorów. Brała udział w grupach roboczych i zespołach pracujących nad zagadnieniami z obszaru gospodarki odpadami na poziomie krajowym i międzynarodowym. Autorka raportów, zestawień i publikacji o tematyce gospodarki odpadami i problemów w niej występujących, w tym działań naruszających prawo i nielegalnych praktyk.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)