Home » Szkolenie » E-111 Odzysk wody ze ścieków

szkolenia

E-111 Odzysk wody ze ścieków

Woda odzyskana ze ścieków może być używana jako woda użytkowa do podlewania, nawadniania, irygacji ziemi rolnej, mycia ulic i placów, zasilania myjni samochodowych czy jako woda technologiczna do pracy urządzeń i czyszczenia przemysłowego. Takie powtórne wykorzystanie wody pozwolą na oszczędzanie cennych naturalnych zasobów wody pitnej.

Nowe przepisy EU (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2020/ 41 z dn. 25 maja 2020 ws. minimalnych wymogów dotyczących ponownego wykorzystania wody), które weszły w życie w czerwcu 2020 pomogą Europie dostosować się do skutków zmiany klimatu. Rozporządzenie – w pełni zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym – poprawi dostępność wody i skłoni do jej wydajnego wykorzystania w szczególności do celów rolniczych. Projekt regulacji zawiera wymogi dotyczące jakości odzyskiwanej wody i jej monitorowania w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska. Kraje członkowskie maja 3 lata żeby dostosować wszystkie systemy.  W recyklingu i ponownym wykorzystaniu oczyszczonych ścieków kryje się ogromny potencjał. Praktyki takie są już powszechnie stosowane w wielu krajach (Izrael 80%, Hiszpania 14%, Włochy 8%).

W Polsce innowacyjne rozwiązania z powodzeniem są rozwijane i stosowane jednak najczęściej przez przemysł. Wyżej wspomniane rozporządzenie obliguje teraz przedsiębiorstwa wod-kan do szerszego przyjrzenia się tematowi. Czy możliwe będzie w Polsce zastąpienie wody wykorzystywanej rolniczo wodą z tzw. wtórnego obiegu? Jakie są inne zastosowania?

Zapraszamy do zapoznania się z perspektywą prawną jak i praktycznymi możliwościami technologicznymi.

Wydarzenie kierowna jest zarówno do przedstawicieli przemysłu jak i przedsiębiorstw wod-kan.

Daj nowe życie swoim ściekom!

ZAPRASZAMY!

godz 10:00- 12:00