Home » Szkolenie » E-235 Przygotowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków: na co zwrócić uwagę na przykładzie doświadczeń eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w Słupcy

szkolenia

E-235 Przygotowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków: na co zwrócić uwagę na przykładzie doświadczeń eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w Słupcy

Szkolenie oparte jest o zbiór doświadczeń eksploatacyjnych z Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Słupcy i przez pryzmat tych właśnie doświadczeń przygotowano proces przygotowania się do modernizacji oczyszczalni. Istotą tego webinaru jest przedstawienie procesu zmian w technologii od strony eksploatatora
i praktyka dla eksploatatorów i praktyków. Największą uwagę poświęcono jak opracowywano projekt techniczny, czyli wybór nowych urządzeń i zmiany w technologii procesu. Jakie są plany związane z finansowaniem tej inwestycji?

W prelekcji zostaną omówione:

  • przyczyny jakie obligują do konieczności zrealizowania modernizacji,
  • proces postępowania podczas przygotowań do modernizacji
  • na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę podczas przygotowywania się do modernizacji
  • błędy jakie można popełnić podczas przygotowywania się do modernizacji
  • wybory rodzaju technologii podczas modernizacji
  • opcje finansowania modernizacji

Harmonogram: 14.06.2022r. 13.00-14.30

Wykładowca:

Adam Nachowiak: ekspert praktyk,  zastępca kierownika MZWIK Słupca. Absolwent studiów jednolitych, oraz podyplomowych na Politechnice Poznańskiej. Uczestnik studiów Executive Master of Business Administration (EMBA). Zajmuje się działalnością w organach Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno Ściekowej


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)