Home » Szkolenie » S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

szkolenia

S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Zmieniające się przepisy prawa, technologie i znaczny rozwój infrastruktury wymuszają ciągłe doskonalenie
i konieczność dostosowywania.

Celem Seminarium jest dyskusja o teraźniejszości i przyszłości branży wod-kan, prawidłowej eksploatacji, dobrych praktykach i doświadczeniach. Zagadnienia zostaną przedstawione z punktu widzenia specjalistów branży wod-kan,  eksploatatorów i dostawców technologii.

Do udziału zapraszamy specjalistów z przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, urzędów gmin realizujących zadania z zakresu wod-kan oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SEMINARIUM

 

 

Wśród prowadzących pojawią się między innymi:

Jacek Mąkinia – kierownik Katedry Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Gdańskiej, sekretarz grupy specjalistycznej „Usuwanie
i odzysk biogenów” w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Wodnym (IWA).

Eugeniusz Klaczyński – technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem, dyrektor ds. kontraktów (gospodarka wodno-ściekowa) w Envirotech sp. z o.o. Autor  książki „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”, a także licznych publikacji.

Krzysztof Czerwionka – Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydziału Hydrotechniki (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska). Kierownik Katedry Technologii w Inżynierii Środowiska WILiŚ PG.

Robert Piotrowski –  ekspert i praktyk z wieloletnim doświadczeniem w zakresie automatyki oczyszczalni ścieków. Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska.

Grzegorz Waligóra – Kierownik Wydziału Analiz Technicznych Departamentu Gospodarki Wodno-Ściekowej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – Wody Polskie. Przewodniczący międzyresortowej grupy roboczej gospodarka wodno-ściekowa: Sieć „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” – Krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi.

 

 


WSPIERAJĄ NAS:

 

 

 

 

 

 

 

 


Regulamin wydarzeń stacjonarnych GFW