11.09.2024 - 13.09.2024

VI SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

Zapisz się

Termin

11.09.2024 - 13.09.2024

Miejsce

Hotel Orle
ul. Lazurowa 8
80-680 Gdańsk
www.orle.com.pl

Rezerwacja: +48585261021
Recepcja: 502 388 245

Rezerwacja pokoi on-line  we własnym zakresie pod linkiem.
https://tiny.pl/dlrgt

 

Opiekun

Magdalena Westerska-Kłos
magda.w@gfw.pl
tel. 605 157 187

Martyna Dziubich –  zgłoszenia uczestników, faktury
sekretariat@gfw.pl
tel. 605 207 187

CENA

650,00 zł + 23% VAT

do 23.08 
 przedstawiciele samorządów, instytucje i uczelnie publiczne, organizacje pozarządowe non-profit
uczestnictwo 12-13 września 2024- BEZ WYJAZDU STUDYJNEGO (11.09.2024)

900,00 zł + 23% VAT

do 23.08 
przedstawiciele samorządów, instytucje i uczelnie publiczne, organizacje pozarządowe non-profit
 uczestnictwo 11-13 września 2024- Z WYJAZDEM STUDYJNYM
(11.09.2024)

1050,00 zł + 23% VAT

do 23.08 
pozostali uczestnicy (w tym spółki komunalne)
 uczestnictwo 12-13 września 2024 -BEZ WYJAZDU STUDYJNEGO(11.09.2024)

1300,00 zł + 23% VAT

do 23.08 
pozostali uczestnicy (w tym spółki komunalne)
uczestnictwo 11-13 września 2024 – Z WYJAZDEM STUDYJNYM (11.09.2024)

800,00 zł + 23% VAT

od 24.08 
przedstawiciele samorządów, instytucje i uczelnie publiczne, organizacje pozarządowe non-profit
uczestnictwo 12-13 września 2024 – BEZ WYJAZDU STUDYJNEGO (11.09.2024)

1050,00 zł + 23% VAT

od 24.08 
przedstawiciele samorządów, instytucje i uczelnie publiczne, organizacje pozarządowe non-profit
uczestnictwo 11-13 września 2024 -Z WYJAZDEM STUDYJNYM (11.09.2024)

1200,00 zł + 23% VAT

od 24.08 
pozostali uczestnicy (w tym spółki komunalne)
uczestnictwo 12-13 września 2024 -BEZ WYJAZDU STUDYJNEGO(11.09.2024)

1450,00 zł + 23% VAT

od 24.08 
pozostali uczestnicy (w tym spółki komunalne)
uczestnictwo 11-13 września 2024 -Z WYJAZDEM STUDYJNYM (11.09.2024)


Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami jest kontynuacją rozpoczętej
w 2018 inicjatywy corocznych spotkań poświęconych Gospodarce Odpadami.

Do udziału w Forum zapraszamy przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających
w sektorze gospodarki odpadami, w tym firm związanych z termicznym przekształcaniem odpadów.

Forum odbywa się w malowniczym otoczeniu Wyspy Sobieszewskiej.

 

 Firmy zainteresowane stoiskiem zapraszamy do kontaktu!

prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński

Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

Olga Goitowska

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
Urząd Miejski w Gdańsku

Sławomir Kiszkurno

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej
Prezes Zarządu spółki Port Czystej Energii Sp. z o.o.

Piotr Kryszewski

Dyrektor Zarządzający ds. Zielonego Gdańska
Urząd Miejski w Gdańsku

Maciej Kiełbus

ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy

I DZIEŃ

11 września 2024

WIZYTA STUDYJNA
11.30

ZBIÓRKA w okolicach DWORCA GŁÓWNEGO W GDAŃSKU

12.00

Wizyta Studyjna
Port Czystej Energii
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk

17.00

Zwiedzanie Gdańska z przewodnikiem.

19.00

Kolacja w Centrum Gdańska
Powrót do Hotelu
( dla osób nocujących w Hotelu Orle)

II DZIEŃ

12 września 2024

Hotel Orle - sala konferencyjna C
9.00-9.10

Powitanie gości

Piotr Kryszewski- Dyrektor Zarządzający ds. Zielonego Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku

Beata Rutkiewicz- Wojewoda Pomorski

9.10-9.45

Panel otwierający Forum
Wykład wprowadzający
Maciej Kiełbus- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

Polska na tle państw członkowskich – zobowiązania wobec UE
Martyna Robakowska- European Commission, Directorate General for Environment

9.45-11.15

I panel – poziomy recyklingu.
Moderator: Maciej Kiełbus- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

1. Europejskie trendy ROP na tle przepisów zobowiazujących do rozwoju cyrkularności opakowań.
Anna Larsson- ReLoop Platform

2. Co czeka systemy gminne w najbliższej przyszłości?
Olga Goitowska- Urząd Miejski w Gdańsku

3. Jakie dodatkowe odpady mogą wesprzeć poziomy recyklingu w gminach?
Marcin Chełkowski- IVW Polska

4. Maksymalny potencjał uzyskania poziomów recyklingu z odpadów komunalnych w Polsce.
Grzegorz Orzeszko – ZU Sp. z o.o.

5. Odpowiedzialność wykonawców za osiągnięcie poziomów recyklingu.
Konrad Różowicz- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

Forum ekspertów

11.15-11.45

Przerwa kawowa

11.45-13.00

II panel – odpady poprocesowe z ITPOK.
Moderator: Sławomir Kiszkurno- Port Czystej Energii Sp. z o.o.

1. Ścieżka prawna dotycząca uznania odpadów poprocesowych za produkty.
Joanna Kostrzewska- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

2. Nowe trendy w zagospodarowaniu odpadów poprocesowych po procesie termicznego przetworzenia.
Kazimierz Jasiński- EL-KAJO

3. Żużle z termicznego przekształcania odpadów komunalnych – wyzwania związane z ich bezpiecznym zagospodarowaniem.
Marcin Milczarek-Veolia EKOZEC sp. z o.o.

4. Recykling odpadów poprocesowych w czasach GOZ.
Katarzyna Błachowicz- Klaster Gospodarki Cyrkularnej i Recyklingu, Krajowy Klaster Kluczowy, Warszawa

5. Recykling żużli i popiołów – wpływ na poziomy odzysku w gminach.
Klaudia Subutkiewicz- Urząd Miasta Bydgoszcz

Forum ekspertów

13.00-14.00

Obiad

14.00-15.30

III panel – efektywność ekonomiczna w odpadach.
Moderator: Maciej Kiełbus- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

1. O pojęciu „nadpłaty” w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Paweł Grzybowski- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

2. Metody naliczania opłat za GOK – czy może PAYT?
Agnieszka Jakubowska- Biuro Gospodarki Odpadami Urząd m.st. Warszawy

3.PSZOK – zaniedbania a szanse.
Karol Kaliński- Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

4. Wpływ na systemy gminne miejsc tj. EkoFabryka.
Andrzej Gorczycki- Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie sp. z o.o

5. Edukacja mieszkańców – czy warto wydawać pieniądze na ulotki i festyny?
Dorota Tanaś-Michalak- PBS Sp. z o.o.

Forum ekspertów

15.30-16.30

Przerwa kawowa

16.30-17.45

IV panel – energia i środowisko.
Moderator : prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński – Politechnika Łódzka

1.Potencjał energetyczny ITPOK w Polsce.
prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński-  Politechnika Łódzka

2.Kierunki rozwoju energetyki z udziałem ITPOK w Europie.
Marta Gurin- CWEP

3.Walka z dezinformacją dotyczącą budowy ITPOK w Polsce.
Tomasz Uciński- Krajowa Izba Gospodarki Odpadami

4.Samowystarczalność energetyczna Instalacji Komunalnych.
Piotr Szewczyk- ZUOK „Orli Staw”

5. Kształcenie w zakresie inżynierii ochrony środowiska i energii.
dr hab. inż. Jacek Gębicki-Politechnika Gdańska

Forum ekspertów

Konkurs

19.30

Kolacja Plenerowa na terenie
Hotelu Orle w Wiacie Myśliwskiej.

III DZIEŃ

13 września 2024

Hotel Orle - sala konferencyjna C
9.30-12.30

WARSZTATY

1. Jak prawidłowo przygotować projekty uchwał odpadowych?
Maciej Kiełbus- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

2. Jak prawidłowo przygotować dokumentację zamówieniową w odpadach?
Konrad Różowicz- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

3. Jak skutecznie przeprowadzić postępowanie podatkowe w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Paweł Grzybowski- Ziemski&Partners Kancelaria Prawna

Zakończenie Forum
Obiad

 

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie.

PATRONAT HONOROWY
PARTNERZY MERYTORYCZNI
PATRONI
PARTNERZY WSPIERAJĄCY
PATRONI MEDIALNI


PODSUMOWANIE
V SAMORZĄDOWEGO FORUM GOSPODARKI ODPADAMI

W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział 181 przedstawicieli samorządów, spółek komunalnych, instytucji, organizacji i firm działających w sektorze gospodarki odpadami, w tym firm związanych z termicznym przekształcaniem odpadów z całej Polski.
Tradycją stały się branżowe rozmowy o wyzwaniach i doświadczeniach związanych z gospodarką odpadami.

Dziękujemy za udział i zapraszamy już we wrześniu 2024 !

 

Pobierz zdjęcia
Fot. Karol Stańczak