Home » Szkolenie » E-103 Pandemia: Zarządzanie ryzykiem oraz plany ciągłości działania Przedsiębiorstw Wodociągowo- Kanalizacyjnych w Polsce

szkolenia

E-103 Pandemia: Zarządzanie ryzykiem oraz plany ciągłości działania Przedsiębiorstw Wodociągowo- Kanalizacyjnych w Polsce

Szanowni Państwo,

Serdecznie Państwa zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce  zarządzania ryzykiem i zachowania ciągłości pracy Przedsiębiorstwom Wodociągowo – Kanalizacyjnym w Polsce

Chociaż COVID-19 wpłynęła znacząco na gospodarkę zaburzając pracę różnych sektorów, to sektor przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych (pwk), zarządzający tzw. infrastrukturą krytyczną musi nadal świadczyć swoje usługi pomimo zagrożeń i trudności. Pandemia uwidacznia potrzebę ich aktywnej gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. W wielu krajach opracowano już wytyczne, aby pomóc PWiK przygotować się na sytuacje kryzysowe i odpowiednio na nie reagować.
Celem webinaru jest pokazanie  jak zapewnić ciągłość działania w przedsiębiorstwie i jej obiektach w sytuacji kryzysowej takiej jak trwająca pandemia COVID i  jest je zebraniem i podsumowaniem wiedzy opartej na doświadczeniach hiszpańskich.

Harmonogram seminarium:

09.12.2020r. start godzina 10.00, zakończenie godzina 13.00

Wykładowcy:

Barbara Mulik, Dariusz Rohde oraz Beata Szatkowska

Serdecznie zapraszamy!