Home » Szkolenie » E-103 Plany ciągłości działania Przedsiębiorstw Wod-Kan w obliczu pandemii oraz SARS-CoV2 w ściekach (wyniki projektu COVIŚ)

szkolenia

E-103 Plany ciągłości działania Przedsiębiorstw Wod-Kan w obliczu pandemii oraz SARS-CoV2 w ściekach (wyniki projektu COVIŚ)

Serdecznie Państwa zapraszamy na webinarium poświęcone tematyce zarządzania ryzykiem i zachowania ciągłości pracy Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego.

Pandemia COVID-19 wpłynęła znacząco na gospodarkę zaburzając pracę różnych sektorów. Jednak sektor przedsiębiorstw wodociagowo-kanalizacyjnych (pwik) który zarządza tzw. infrastrukturą krytyczną bez względu na trudności i ryzyko musi nadal świadczyć swoje usługi. Pandemia uwidoczniła potrzebę ich aktywnej gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych. W wielu krajach opracowano już wytyczne, aby pomóc PWiKom przygotować się na sytuacje kryzysowe i odpowiednio na nie reagować.
Celem webinaru jest pokazanie  jakie działania należy podjąć aby zapewnić ciągłość działania w przedsiębiorstwie i jej obiektach w sytuacji kryzysowej takiej jak trwająca pandemia COVID . Przedstawione zostaną doświadczenia hiszpańskie z dużego przedsiębiorstwa oraz krajowy przykład gminnego przedsiębiorstwa wod-kan.

Gdańska Fundacja Wody otrzymała dotację ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na dofinansowanie projektu pt. „Analiza COVID-19 w ściekach komunalnych w województwie pomorskim” (kwota dotacji 39200 zł), nr WFOŚ/D/355/4769/2020. W ramach wydarzenia GFW (przy współpracy z Politechnika Gdańską, Aneta Łuczkiewicz/Sylwia Fudala-Książek) zaprezentuje wyniki projektu COVIŚ dotyczącego analizy SARS-CoV2 w ściekach i możliwości ich wykorzystania do monitoringu pandemii.

Harmonogram seminarium:

19.01.2021r. start godzina 10.00, zakończenie godzina 13.00

Wykładowcy:

Barbara Mulik, Dariusz Rohde oraz Beata Szatkowska

Serdecznie zapraszamy!

Cena: 230 zł  + 23%VAT