Home » Szkolenie » E-57 Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów rekreacyjno-sportowych, czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym. W ramach seminarium doskonalącego

szkolenia

E-57 Jakość mikrobiologiczna wody w instalacjach i urządzeniach wodnych obiektów rekreacyjno-sportowych, czynniki etiologiczne chorób wodozależnych, wymagania w obszarze regulowanym. W ramach seminarium doskonalącego


Cel szkolenia

Poszerzenie wiedzy dotyczącej występowania zagrożeń zdrowotnych ze strony różnych grup mikroorganizmów występujących w wodzie (wirusów, bakterii, pierwotniaków pasożytniczych) oraz omówienie obszaru regulowanego dotyczącego wymagań  oraz kryteriów oceny jakość mikrobiologicznej wody w instalacjach wodociągowych, budynkach użyteczności publicznej, hotelach, biurach, urzędach, laboratoriach, fontannach i urządzeniach wodnych  obiektów rekreacyjno-sportowych.

Program szkolenia: 

  • znaczenie zdrowotne wirusów, bakterii, pierwotniaków,
  • występowanie w wodzie basenowej i innych urządzeniach wodnych,
  • drogi transmisji, przeżywalność, dawka zakaźna,
  • wymaganie prawne,
  • kryteria oceny jakości – wskaźniki

Możliwość zadawania pytań podczas szkolenia on line.

Harmonogram szkolenia 23.09.2020 godzina 10:00 – 11.30

Wykładowca

dr Renata Matuszewska – dr nauk medycznych, mikrobiolog, członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, wykładowca i konsultant z zakresu mikrobiologii sanitarnej, zajmuje się między innymi problematyką związaną z izolacją i wykrywaniem mikroorganizmów wskaźnikowych, chorobotwórczych występujących w wodach naturalnych oraz w sztucznych rezerwuarach wody, auditor techniczny w obszarze badań mikrobiologicznych wody; aktywnie uczestniczy w pracach normalizacyjnych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym z zakresu jakości wody, autorka i współautorka wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich.

ZAPRASZAMY