Home » Szkolenie

SZKOLENIAMaj

on-line                 są miejsca 28.05.2024 Laboratoria Nowość! E-393 Spójność pomiarowa-wytyczne DA-06 i rzeczywiste wykorzystanie w codziennej działalności laboratorium badawczego on-line                 są miejsca 29.05.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-372 Kontrola sanepidu – zatwierdzenie laboratorium badania próbek wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Czerwiec

on-line                 są miejsca 04.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-404 Wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium badawczym. Skrócone kompendium dla tych, którzy myślą o akredytacji. on-line                 są miejsca 05.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-285 Legionella sp. – metody wykrywania w próbkach wody ciepłej użytkowej on-line                 są miejsca 06.06.2024 - 07.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-407 Kurs ręcznego i automatycznego pobierania próbek ścieków on-line                 są miejsca 11.06.2024 Laboratoria E-183 Jak przygotować i przeprowadzić audyt wewnętrzny w mikrobiologicznym laboratorium badawczym? on-line                 są miejsca 12.06.2024 Laboratoria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel) on-line                 są miejsca 13.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-402 Postępowanie z tłokowymi urządzeniami do pomiaru objętości – biurety, pipety, strzykawki, dozowniki, rozcieńczacze on-line                 są miejsca 14.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 17.06.2024 Laboratoria E-234 Badania próbek piasków na place zabaw dla dzieci, do napełniania piaskownic i na plaże – przepisy prawne dotyczące organizacji obiektów oraz zakres parametrów mikrobiologicznych i parazytologicznych Tarnów                 brak miejsc 19.06.2024 - 20.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce-zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria E-405 Zakupy usług i dostaw. Praktyczne przykłady tworzenia kryteriów oceny dostawców wszystkich usług niezbędnych w akredytowanym laboratorium. on-line                 są miejsca 26.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-370 Porównanie metod badania bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody (PN-EN ISO 16266:2009 oraz PN-EN ISO 16266-2:2022; wersja polska: 16.06.2023) on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-403 Zastosowanie odzysku, analizy próbek podstawionych oraz porównań wewnatrzlaboratoryjnych w potwierdzaniu ważności wyników badań on-line                 są miejsca 28.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium