Home » Szkolenie

SZKOLENIAWrzesień

są miejsca 26.09.2023 Laboratoria E-256 Przegląd zleceń i umów w laboratorium badawczym, ustalenia z klientem, stwierdzenia zgodności on-line                 są miejsca 26.09.2023 Laboratoria E-282 Organizacja mikrobiologicznego laboratorium badawczego (pomieszczenia, wyposażenie, spójność pomiarowa, grupy metod, personel)

Październik

on-line                 są miejsca 04.10.2023 Laboratoria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków on-line                 są miejsca 04.10.2023 Laboratoria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 06.10.2023 Laboratoria E-324 Pobieranie próbek ścieków – manualne wg normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 06.10.2023 Laboratoria E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella on-line                 są miejsca 10.10.2023 Laboratoria E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A on line                 są miejsca 11.10.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-55 PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. Tarnów                 są miejsca 12.10.2023 - 13.10.2023 Laboratoria Woda, ścieki GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody on-line                 są miejsca 17.10.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 17.10.2023 Laboratoria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 on-line                 są miejsca 19.10.2023 Laboratoria E-337 Jakość wody – oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej wg PN-EN 27888:1999 on-line                 są miejsca 20.10.2023 Laboratoria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 23.10.2023 Laboratoria Pływalnie E-250 Interpretowanie sprawozdań z badań prób wody basenowej on-line                 są miejsca 24.10.2023 Laboratoria E-346 Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce on-line                 są miejsca 24.10.2023 Laboratoria E-355 Kryteria ocen w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych Gdańsk                 są miejsca 26.10.2023 - 27.10.2023 Laboratoria Woda, ścieki GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. on-line                 są miejsca 30.10.2023 Laboratoria E-351 Praktyczne sposoby obliczania wyników badań, przykłady raportowanych wyników dla badań wody i ścieków

Listopad

on-line                 są miejsca 08.11.2023 Laboratoria E-340 Sensoryka dla początkujących – badania smaku i zapachu wody krok po kroku on-line                 są miejsca 08.11.2023 Laboratoria Woda, ścieki E-379 Jakość wody – Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli -PN-EN ISO 8199:2019-01 on-line                 są miejsca 14.11.2023 Laboratoria E-343 Kontrola sanepidu w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu – omówienie wymagań oraz nieprawidłowości. on-line                 są miejsca 23.11.2023 Laboratoria E-342 Praca z danymi w badaniach sensorycznych – prowadzenie zapisów, interpretacja wyników, najczęściej popełniane błędy w pracowni sensorycznej