Home » Szkolenie

SZKOLENIACzerwiec

on-line                 są miejsca 25.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-283 Przegląd metod mikrobiologicznych do badania próbek wody (metody filtracji membranowej, metody najbardziej prawdopodobnej liczby i płytek lanych) on-line                 są miejsca 26.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-370 Porównanie metod badania bakterii Pseudomonas aeruginosa w próbkach wody (PN-EN ISO 16266:2009 oraz PN-EN ISO 16266-2:2022; wersja polska: 16.06.2023) on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-403 Zastosowanie odzysku, analizy próbek podstawionych oraz porównań wewnatrzlaboratoryjnych w potwierdzaniu ważności wyników badań on-line                 są miejsca 27.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody). Które normy metodyczne zastosować i dlaczego? on-line                 są miejsca 28.06.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-387 Pomiar temperatury w terenie i laboratorium

Lipiec

on-line                 są miejsca 03.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-396 Zgodnie z Nową Normą PN-EN ISO 5667-1:2023-10. Jakość wody. Pobieranie próbek Część 1: wytyczne dotyczące opracowania programów i technik pobierania próbek. on-line                 są miejsca 10.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 on-line                 są miejsca 16.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-381 Wstęp do szacowania niepewności pobierania próbek wody. on-line                 są miejsca 16.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-385 Szacowanie niepewności pobierania próbek wody do spożycia przez ludzi, powierzchniowej on-line                 są miejsca 17.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-384 Utrwalanie, transportowanie i przekazanie próbek do laboratorium – wytyczne zgodne z DPL zgodne z 5667-3: 2018 dla ścieków i szeroko pojętych rodzajów wody on-line                 są miejsca 19.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca 23.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-382 Podstawy weryfikacji pobierania próbek w laboratorium on-line                 są miejsca 24.07.2024 Laboratoria Woda, ścieki E-383 Jakość wody. Pobieranie próbek– tworzenie dokumentu (formularza) programu pobierania próbek dla obiektów badanych – ścieki i szeroko pojęte stwierdzenie woda.

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 05.09.2024 - 06.09.2024 Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki JAK OGRANICZYĆ KOSZTY EKSPLOATACJI I WYDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ STUDNI ? – RENOWACJE

Listopad

Gdańsk                 są miejsca 21.11.2024 - 22.11.2024 Woda, ścieki GŚ-26 Eksploatacja małych i średnich oczyszczalni ścieków